Informace o zpracování osobních údajů

I. Správce a subjekt údajů, zdroj osobních údajů

Obchodní společnost BUKOVSKÝ cukrářství s.r.o., IČ: 28285972, se sídlem Fabian 1207, 691 02 Velké Bílovice (dále jako Bukovský cukrářství) v souvislosti s poskytovanými službami zpracovává osobní údaje zákazníků a zájemců o poskytnutí služeb (dále společně označování jako „zákazníci“).

Bukovský cukrářství tímto poskytuje informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako „nařízení“), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“).

Bukovský cukrářství je ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů zákazníka a zákazník je subjektem údajů. Bukovský cukrářství zpracovává osobní údaje zákazníků získané převážně od zákazníků. V případě potřeby zpracovává Bukovský cukrářství rovněž osobní údaje zákazníků získané z veřejně dostupných zdrojů (Administrativní registr ekonomických subjektů, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík aj.).

II. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Bukovský cukrářství zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační a kontaktní údaje zákazníka, zejména pak jméno, příjmení, rodné číslo, identifikační číslo, adresu bydliště, číslo účtu, email a telefonický kontakt.
 • Fotografické záznamy, audiovizuální záznamy, prvky vypovídající o kulturní, společenské a ekonomické identitě zákazníka, a to vždy s ohledem na obsah a rozsah služeb poskytovaných zákazníkovi.
 • Údaje o veškerých službách poskytovaných zákazníkovi, údaje z telefonické komunikace, emailové komunikace, chatu a sms.
 • Údaje o transakcích mezi Bukovský cukrářství a zákazníkem, údaje o bankovním spojení zákazníka.

III. Účely a právní důvod zpracování údajů

Bukovský cukrářství osobní údaje zákazníka zpracovává k následujícím účelům a z následujících důvodů:

 • Zpracování je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi Bukovský cukrářství a zákazníkem, jakož i k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka.
 • Zpracování je nezbytné pro účely splnění právních povinností, které se na Bukovský cukrářství vztahují. Bukovský cukrářství má zejména povinnosti prevenční a povinnosti obezřetnosti při uzavření smlouvy, jakož i povinnosti vůči orgánům státní správy uložené právními předpisy.
 • Zpracování je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Bukovský cukrářství. Oprávněným zájmem Bukovský cukrářství může být uplatnění práv ze smlouvy uzavřené mezi Bukovský cukrářství a zákazníkem. Oprávněným zájmem Bukovský cukrářství může být taktéž obchodní či jiné sdělení zákazníkovi v souvislosti s poskytovanou službou.

IV. Právní důvod poskytnutí osobních údajů, důsledky jejich neposkytnutí

Poskytování výše uvedených osobních údajů zákazníkem a jejich zpracování ze strany Bukovský cukrářství je zákonným požadavkem a zákazník je povinen tyto údaje poskytnout. Ke zpracování výše uvedených osobních údajů k uvedeným účelům není třeba udělení souhlasu ze strany zákazníka. V případě, že by zákazník neposkytl osobní údaje před uzavřením smlouvy či v době jejího trvání, nebyla by možná jednoznačná identifikace zákazníka pro účely splnění práv a povinností Bukovský cukrářství před uzavřením smlouvy, pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi Bukovský cukrářství a zákazníkem, jakož ani pro účely řádného výkonu práv a povinností plynoucích z této smlouvy a z právních předpisů. Osobní údaje spočívající ve fotografickém vyobrazení, audiovizuálních záznamech, jakož i údajích vypovídajících o kulturních, ekonomických a společenských poměrech zákazníka je zákazník povinen poskytnout v případě, že tyto údaje mají být zpracovány dle požadavku zákazníka obsahem služby poskytované ze strany Bukovský cukrářství zákazníkovi. Neposkytnutí těchto údajů by znemožnilo poskytnutí služby v požadovaném obsahu a rozsahu.

Zákazník je oprávněn před zasláním prvního e-mailového obchodního sdělení požádat Bukovský cukrářství, aby zákazníkovi nebyla obchodní sdělení zasílána a vyjádřit tím nesouhlas s jejich zasíláním, a to prostřednictvím emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Po obdržení e-mailu obsahujícího obchodní sdělení je zákazník oprávněn vyjádřit nesouhlas s jejich dalším zasíláním prostřednictvím tohoto emailu.

V. Příjemci osobních údajů

Bukovský cukrářství poskytuje osobní údaje zákazníka příjemcům a třetím stranám, kterými jsou orgány veřejné moci, fyzické či právnické osoby (zejm. osoby poskytující zaměstnavateli účetní služby a osoby poskytující zaměstnavateli datová úložiště), agentura nebo jiný subjekt. Bukovský cukrářství takto poskytuje údaje bez souhlasu zákazníka pouze v souvislosti s výše vymezenými účely zpracování osobních údajů a z výše uvedených důvodů zpracování. Jakékoli poskytování osobních údajů zákazníka jakýmkoli dalším příjemcům z jiných než výše uvedených důvodů je možné pouze na základě souhlasu uděleného zákazníkem Bukovský cukrářství. V případě úmyslu předat osobní údaje dalším příjemcům k jiným než uvedeným účelům a z jiných než uvedených důvodů Bukovský cukrářství osobní údaje takto předá pouze v případě, že k tomu zákazník předem udělí výslovný souhlas.

VI. Práva zákazníka

Zákazník je oprávněn požadovat od Bukovský cukrářství přístup k osobním údajům týkajícím se zákazníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, nebude-li tím ohrožen nebo znemožněn výkon práv a povinností plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi Bukovský cukrářství a zákazníkem, jakož i z právních předpisů.

Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VII. Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje zákazníka budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi Bukovský cukrářství a zákazníkem a po skončení smluvního vztahu po dobu trvání oprávněných zájmů Bukovský cukrářství. V dalších případech budou osobní údaje uchovány pak po dobu trvání lhůt pro archivaci daných zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví. Totožnost a kontaktní údaje správce se shodují s údaji o správci výše uvedenými.

Velké Bílovice, 3. 4. 2020

E-Shop

E-Shop

Nabídku pro nový e-shop pro Vás právě připravujeme...

 Bukovsky 6 of 23

Kavárna

Kavárna

Přijměte naše pozvání k příjemnému posezení s přáteli a rodinou
v elegantní interiéru prostorné kavárny a cukrárny včetně zastřešené zahrádky.

Prostory kavárny a cukrárny jsou ideálním prostorem pro oslavu narozenin, promoce
a další slavnostní příležitosti, které prožíváte během celého roku.

Rezervaci můžete provést na telefonním čísle: +420 777 476 797.

Těšíme se na vaši návštěvu.


Aroma kávy GRAND CREMA DELICATO si vás podmaní svou komplexností a delikátností, nesoucí stopy hořké čokolády, vanilky a pražených cereálií. V ústech se její jemná chuť vyznačuje dokonalou plností a vyvážeností. Je charakteristická lehce převládající sladkou chutí, jež překrývá nahořklá tendence. Kyselá složka je střední tak, aby celkový chuťový dojem byl přirozeně harmonický.

Pokračovat ve čtení

Cukrářství

Cukrářství

Když na vás přijde neodolatelná chuť na něco výjimečného.

Dorty, zákusky, koláče, pralinky, svatební a vánoční cukroví - vše, na co si jen vaše sladké chuťové buňky vzpomenou, vyrábíme v naší cukrářské laboratoři,
která je naplněna rozmanitými vůněmi a vybranými chutěmi.

Své chutě na sladké vás zveme uspokojit k nám na Minskou 2 v Brně, nebo si svůj oblíbený dezert vyberte a objednejte z pohodlí vašeho domova v našem e-shopu.

Rádi pro vás a dle vašeho přání vyrobíme sladké produkty na zakázku.

Vybírejte z více než 30 druhů zákusků ve 3 řadách.

Pokračovat ve čtení

Sídlo společnosti

 • BUKOVSKÝ cukrářství s.r.o.
 • Fabian 1207
 • 691 02 Velké Bílovice
 • IČ: 28285972, DIČ: CZ28285972
 • Společnost je zapsaná v OR vedeného u KS v Brně oddíl C, vložka 58645.

Provozovna

 • BUKOVSKÝ café cukrářství
 • Minská 878/2
 • 616 00 Brno-Žabovřesky
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • +420 777 476 797

Sledujte nás

Copyright BUKOVSKÝ cukrářství s.r.o.
vytvořil www.pixelhouse.cz