x 
Košík - 0 Kč

Košík

košík je prázdný

Informace o zpracování osobních údajů

I. Správce a subjekt údajů, zdroj osobních údajů

Obchodní společnost BUKOVSKÝ cukrářství s.r.o., IČ: 28285972, se sídlem Fabian 1207, 691 02 Velké Bílovice (dále jako Bukovský cukrářství) v souvislosti s poskytovanými službami zpracovává osobní údaje zákazníků a zájemců o poskytnutí služeb (dále společně označování jako „zákazníci“).

Bukovský cukrářství tímto poskytuje informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako „nařízení“), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“).

Bukovský cukrářství je ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů zákazníka a zákazník je subjektem údajů. Bukovský cukrářství zpracovává osobní údaje zákazníků získané převážně od zákazníků. V případě potřeby zpracovává Bukovský cukrářství rovněž osobní údaje zákazníků získané z veřejně dostupných zdrojů (Administrativní registr ekonomických subjektů, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík aj.).

II. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Bukovský cukrářství zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační a kontaktní údaje zákazníka, zejména pak jméno, příjmení, rodné číslo, identifikační číslo, adresu bydliště, číslo účtu, email a telefonický kontakt.
 • Fotografické záznamy, audiovizuální záznamy, prvky vypovídající o kulturní, společenské a ekonomické identitě zákazníka, a to vždy s ohledem na obsah a rozsah služeb poskytovaných zákazníkovi.
 • Údaje o veškerých službách poskytovaných zákazníkovi, údaje z telefonické komunikace, emailové komunikace, chatu a sms.
 • Údaje o transakcích mezi Bukovský cukrářství a zákazníkem, údaje o bankovním spojení zákazníka.

III. Účely a právní důvod zpracování údajů

Bukovský cukrářství osobní údaje zákazníka zpracovává k následujícím účelům a z následujících důvodů:

 • Zpracování je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi Bukovský cukrářství a zákazníkem, jakož i k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka.
 • Zpracování je nezbytné pro účely splnění právních povinností, které se na Bukovský cukrářství vztahují. Bukovský cukrářství má zejména povinnosti prevenční a povinnosti obezřetnosti při uzavření smlouvy, jakož i povinnosti vůči orgánům státní správy uložené právními předpisy.
 • Zpracování je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Bukovský cukrářství. Oprávněným zájmem Bukovský cukrářství může být uplatnění práv ze smlouvy uzavřené mezi Bukovský cukrářství a zákazníkem. Oprávněným zájmem Bukovský cukrářství může být taktéž obchodní či jiné sdělení zákazníkovi v souvislosti s poskytovanou službou.

IV. Právní důvod poskytnutí osobních údajů, důsledky jejich neposkytnutí

Poskytování výše uvedených osobních údajů zákazníkem a jejich zpracování ze strany Bukovský cukrářství je zákonným požadavkem a zákazník je povinen tyto údaje poskytnout. Ke zpracování výše uvedených osobních údajů k uvedeným účelům není třeba udělení souhlasu ze strany zákazníka. V případě, že by zákazník neposkytl osobní údaje před uzavřením smlouvy či v době jejího trvání, nebyla by možná jednoznačná identifikace zákazníka pro účely splnění práv a povinností Bukovský cukrářství před uzavřením smlouvy, pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi Bukovský cukrářství a zákazníkem, jakož ani pro účely řádného výkonu práv a povinností plynoucích z této smlouvy a z právních předpisů. Osobní údaje spočívající ve fotografickém vyobrazení, audiovizuálních záznamech, jakož i údajích vypovídajících o kulturních, ekonomických a společenských poměrech zákazníka je zákazník povinen poskytnout v případě, že tyto údaje mají být zpracovány dle požadavku zákazníka obsahem služby poskytované ze strany Bukovský cukrářství zákazníkovi. Neposkytnutí těchto údajů by znemožnilo poskytnutí služby v požadovaném obsahu a rozsahu.

Zákazník je oprávněn před zasláním prvního e-mailového obchodního sdělení požádat Bukovský cukrářství, aby zákazníkovi nebyla obchodní sdělení zasílána a vyjádřit tím nesouhlas s jejich zasíláním, a to prostřednictvím emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Po obdržení e-mailu obsahujícího obchodní sdělení je zákazník oprávněn vyjádřit nesouhlas s jejich dalším zasíláním prostřednictvím tohoto emailu.

V. Příjemci osobních údajů

Bukovský cukrářství poskytuje osobní údaje zákazníka příjemcům a třetím stranám, kterými jsou orgány veřejné moci, fyzické či právnické osoby (zejm. osoby poskytující zaměstnavateli účetní služby a osoby poskytující zaměstnavateli datová úložiště), agentura nebo jiný subjekt. Bukovský cukrářství takto poskytuje údaje bez souhlasu zákazníka pouze v souvislosti s výše vymezenými účely zpracování osobních údajů a z výše uvedených důvodů zpracování. Jakékoli poskytování osobních údajů zákazníka jakýmkoli dalším příjemcům z jiných než výše uvedených důvodů je možné pouze na základě souhlasu uděleného zákazníkem Bukovský cukrářství. V případě úmyslu předat osobní údaje dalším příjemcům k jiným než uvedeným účelům a z jiných než uvedených důvodů Bukovský cukrářství osobní údaje takto předá pouze v případě, že k tomu zákazník předem udělí výslovný souhlas.

VI. Práva zákazníka

Zákazník je oprávněn požadovat od Bukovský cukrářství přístup k osobním údajům týkajícím se zákazníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, nebude-li tím ohrožen nebo znemožněn výkon práv a povinností plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi Bukovský cukrářství a zákazníkem, jakož i z právních předpisů.

Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VII. Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje zákazníka budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi Bukovský cukrářství a zákazníkem a po skončení smluvního vztahu po dobu trvání oprávněných zájmů Bukovský cukrářství. V dalších případech budou osobní údaje uchovány pak po dobu trvání lhůt pro archivaci daných zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví. Totožnost a kontaktní údaje správce se shodují s údaji o správci výše uvedenými.

Velké Bílovice, 3. 4. 2020

Kavárna

 • Kavárna

  Přijměte naše pozvání k příjemnému posezení s přáteli a rodinou

  Těšíme se na vaši návštěvu.
 • Kavárna

  Přijměte naše pozvání k příjemnému posezení s přáteli a rodinou

  Těšíme se na vaši návštěvu.
 • Kavárna

  Přijměte naše pozvání k příjemnému posezení s přáteli a rodinou

  Těšíme se na vaši návštěvu.
 • Kavárna

  Přijměte naše pozvání k příjemnému posezení s přáteli a rodinou

  Těšíme se na vaši návštěvu.
 • Kavárna

  Přijměte naše pozvání k příjemnému posezení s přáteli a rodinou

  Těšíme se na vaši návštěvu.
 • Kavárna

  Přijměte naše pozvání k příjemnému posezení s přáteli a rodinou

  Těšíme se na vaši návštěvu.
 • Kavárna

  Přijměte naše pozvání k příjemnému posezení
  s přáteli a rodinou

  Těšíme se na vaši návštěvu.
 • Kavárna

  Přijměte naše pozvání k příjemnému posezení
  s přáteli a rodinou

  Těšíme se na vaši návštěvu.
 • Kavárna

  Přijměte naše pozvání k příjemnému posezení
  s přáteli a rodinou

  Těšíme se na vaši návštěvu.
 • Kavárna

  Přijměte naše pozvání k příjemnému posezení
  s přáteli a rodinou

  Těšíme se na vaši návštěvu.
 • Kavárna

  Přijměte naše pozvání k příjemnému posezení
  s přáteli a rodinou

  Těšíme se na vaši návštěvu.
 • Kavárna

  Přijměte naše pozvání k příjemnému posezení
  s přáteli a rodinou

  Těšíme se na vaši návštěvu.

Kavárna

Přijměte naše pozvání k příjemnému posezení s přáteli a rodinou

Těšíme se na vaši návštěvu.
 • Elegantní interiér prostorných kaváren / cukráren vč. zastřešené zahrádky.

  Dvě brněnské provozovny v Žabovřeskách a Řečkovicích.

 • Kvalitní káva a bohatá nabídka dezertů a dortů

  Vyrábíme dle vlastních tradičních i jedinečných receptur.

 • Oslava narozenin, promocí a další slavnostní příležitosti.

  Prostory kaváren / cukráren jsou ideálním prostorem pro příležitosti, které prožíváte během celého roku.

Rádi Vás uvítáme ve dvou našich provozovnách

Kromě bohaté nabídky dezertů a dortů Vám nabídneme značkovou kávu Filicori Zecchini Gran Crema Delicato - založená v Boloni v roce 1919. Patří mezi nejuznávanější kávy v Itálii i na světovém trhu.

Jsme držitelem certifikace Espresso Italiano.
Toto označení kvality nesou pouze směsi, které mají přesně stanovené vlastnosti, stálou kvalitu a chuť.

 • 21 0271 015 01

 • 21 0271 019 01

 • 21 0271 022 01

 • 21 0271 025 01

Posaďte se a vychutnejte...

 • Prestižní směs

  Prestižní směs

  Na mlýnku pro vás máme GRAND CREMA DELICATO a vy si tak můžete vychutnat tuto prestižní směs ve složení 85 % Arabicaa a 15 % Robusta.

 • Proškolení baristé

  Proškolení baristé

  Čerstvou a lahodnou kávu pro vás s profesionalitou sobě vlastní denně připravují proškolení baristé Aleš a Milan Bukovští.
 • Profesionální kávovar

  Profesionální kávovar

  Kávovar je hudebním nástrojem každého baristy. U nás příprava probíhá na profesionálním přístroji k přípravě kávy LA SPAZIALE S9 EK 2 gr.

Aroma kávy GRAND CREMA DELICATO si vás podmaní svou komplexností a delikátností, nesoucí stopy hořké čokolády, vanilky a pražených cereálií.

V ústech se její jemná chuť vyznačuje dokonalou plností a vyvážeností. Je charakteristická lehce převládající sladkou chutí, jež překrývá nahořklá tendence. Kyselá složka je střední tak, aby celkový chuťový dojem byl přirozeně harmonický.

Pokračovat ve čtení

Cukrářství

 • Cukrářství

  Tradiční řemeslné cukrářské výrobky dle vlastních receptur pro váš sladký úsměv.

  Když na vás přijde neodolatelná chuť na něco výjimečného.
 • Cukrářství

  Tradiční řemeslné cukrářské výrobky dle vlastních receptur pro váš sladký úsměv.

  Když na vás přijde neodolatelná chuť na něco výjimečného.
 • Cukrářství

  Tradiční řemeslné cukrářské výrobky dle vlastních receptur pro váš sladký úsměv.

  Když na vás přijde neodolatelná chuť na něco výjimečného.
 • Cukrářství

  Tradiční řemeslné cukrářské výrobky dle vlastních receptur pro váš sladký úsměv.

  Když na vás přijde neodolatelná chuť na něco výjimečného.
 • Cukrářství

  Tradiční řemeslné cukrářské výrobky dle vlastních receptur pro váš sladký úsměv.

  Když na vás přijde neodolatelná chuť na něco výjimečného.
 • Cukrářství

  Tradiční řemeslné cukrářské výrobky dle vlastních receptur pro váš sladký úsměv.

  Když na vás přijde neodolatelná chuť na něco výjimečného.

Cukrářství

Tradiční řemeslné cukrářské výrobky dle vlastních receptur pro váš sladký úsměv.

Když na vás přijde neodolatelná chuť na něco výjimečného.
 • Sacher, Pohádka, malinový, cheesacake...

  ...a mnoho dalších nebo na zákazku - dětské, svatební a firemní - prostě dorty jen pro vás.

 • Originální a netradiční kombinace dortů a zákusků také bez lepku.

  K objednání i na našem e-shopu.

 • Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu a sorbety od pana Hvězdy z Brna.

  V letní sezóně na výběr více než 10 druhů.

Dorty, zákusky, koláče, pralinky, svatební a vánoční cukroví

 • Bukovsky 1 Of 23

 • Bukovsky 2 Of 23

 • Bukovsky 4 Of 23

 • Bukovsky 5 Of 23

 • Bukovsky 6 Of 23

 • Bukovsky 8 Of 23

 • Bukovsky 9 Of 23

 • Bukovsky 10 Of 23

 • Bukovsky 11 Of 23

 • Bukovsky 13 Of 23

 • Bukovsky 14 Of 23

 • Bukovsky 15 Of 23

 • Bukovsky 16 Of 23

 • Bukovsky 17 Of 23

 • Bukovsky 18 Of 23

Vše, na co si jen vaše sladké chuťové buňky vzpomenou, vyrábíme v naší cukrářské laboratoři, která je naplněna rozmanitými vůněmi a vybranými chutěmi.

Vybírejte z více než 30 druhů zákusků ve 3 řadách.

 • BUKOVSKÝ
  TRADITIONAL

  Řemeslné cukrářské výrobky dle vlastních receptur s odkazem na rodinnou jihomoravskou tradici s kořeny rakousko-uherského soustátí sladké první republiky, navazující na tradiční cukrářskou výrobu a pevné kvalitní základy vídeňské a pařížské školy.

  Vyrábíme pro vás takové zákusky jako větrník karamelový, věneček žloutkový, likérovou špičku, indiánka, máničku, šlehačkovou roládu, Sacher , kaštanový, karamelový, malinový dort a mnoho dalších sladkých dobrot.

 • BUKOVSKÝ
  EVOLUTION

  Nádherné dezerty i dorty s duší a inovativním stylem BUKOVSKÝ, plné výjimečných originálních chutí podle moderních světových cukrářských postupů a receptur, čerpající stále novou inspiraci v současné prestižní cukrářské Evropě i zámoří na kurzech světových cukrářů jako Antonio Bachour, Amaury Guichon a dalších. Cheesecake kokos, dortíky mango / maracuja, jahoda / kokos, pistáciový nebo tartaletky malina / bazalka, 100% čokoládová, atd... - prostě sladké brněnské nebe v cukrárně a kávarně Bukovský.
 • BUKOVSKÝ
  SLIM FIT

  Čistota používaných BIO surovin, nižší obsah cukru i tuku, tj. zdraví životní styl a přesto sladký úsměv. Staráme se o zákazníky, kteří si hlídají své zdraví, ať už musí nebo chtějí. Připravujeme i bezlepkové varianty dezertů.

  Dezerty FIT meruňka, FIT mango, semifredo jahoda nebo malina, u nás si pochutnáte bez výčitek. Protože hřešit můžete bez obavy o vaši štíhlou linii a zdraví.

Amaury Guichon

Amaury Guichon

Amaury Guichon je cukrář, který patří do světové TOP třídy.
Právě na jeho a podobných kurzech se učíme a čerpáme inspiraci

Pokračovat ve čtení

O nás

Jako rodáci z jižní Moravy vám v naší nabídce přinášime přednostně vlastní a místní regionální produkty reprezentující naše tradice a kulturu.

Jako rodáci z jižní Moravy vám v naší nabídce přinášime přednostně vlastní a místní regionální produkty reprezentující naše tradice a kulturu.

 • Rodinné
  cukrářství

  K cukrářství nás před lety přivedlo rodinné zázemí, záliba i nadšení pro řemeslo. Chcete-li radost z pečení, mlsný jazýček a citlivý nos. To vše v naší rodině již po generace stále přetrvává a věříme, že bude přetrvávat i dále.
 • Jak to vše
  začalo

  Některá slova a hlavně vůně a chutě mají tu moc, aby nás přenesla do časů krásných vzpomínek. Vzpomínek na moučníky babičky Bukovské a koláče stařenky Osičkové. Doby, kdy jsme je na plechu nesly ještě teplé a voňavé z pekárny přes ulici domů. A právě tyto vůně a chutě z dětství, tady to určitě všechno začalo... to přenášíme do naší cukrářské výroby.

 • Provozovny
  v Brně

  Brněnská kavárenská kultura byla vždy na vysoké úrovni a my se na ni snažíme hrdě navazovat. A tak od roku 2015 s radostí a poctivostí nám vlastní jsme otevřeli cukrárnu a kavárnu na ulici Minská 2 v Brně - Žabovřeskách. Od roku 2022 pak druhou provozovnu na ulici Medlánecká 2286 v Brně - Řečkovicích.

GOURMET BRNO 2021

Projekt Gourmet Brno představuje top podniky rozdělené do sedmi kategorií – restaurace, bistra, kavárny, pivnice, vinárny a wine bary, cukrárny a bary. Výběr podniků je dvoukolový. Nejprve byla 21 brněnskými patrioty nominována zařízení, kde se podle nich dobře jí a pije a to celkem v 8 kategoriích: restaurace, bistra, kavárny, cukrárny, vinárny, pivnice, bary a „fine dining”. Opakující se jména postoupila do finále, kde je vyhodnotily tříčlenné poroty složené z nezávislých hodnotitelů z řad odborníků, novinářů nebo influencerů z Česka. Do užšího výběru podniků byly zařazeny v každé kategorii ty podniky, které v celkovém hodnocení dosáhly nad 70 procent.

...

Až budetet chtít navštívit originální cukrárny, nezapomeňte navštívit ty oceněné, kterými jsou Bukovský café cukrářství...

Zdroj: kudyznudy.cz

Pokračovat ve čtení

Své chutě na sladké
vás zveme uspokojit k nám do BUKOVSKÝ cafe cukrářství I+II v Brně, nebo si svůj oblíbený dezert vyberte a objednejte z pohodlí vašeho domova v našem e-shopu.

BUKOVSKÝ cukrářství s.r.o.

Copyright BUKOVSKÝ cukrářství s.r.o.
vytvořil www.pixelhouse.cz